Redegørelse om inspektion i Tavex A/S (hvidvaskområdet)

02-03-2020

Finanstilsynet var i november 2018 på inspektion i Tavex A/S.

 

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens overholdelse af hvid-vasklovens regler om kundekendskabsprocedurer samt undersøgelses- og underretningspligt. Inspektionen tog kun udgangspunkt i virksomhedens valutavekslingsvirksomhed.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har tilladelse til at udbyde valutaveksling. Herudover er virksomheden pengeoverførselsagent for TavexWise AS og Moneygram.

Virksomheden udbyder valutavekslingsvirksomhed i København og betjener både privatkunder og virksomhedskunder. Virksomhedens privatkunder består hovedsageligt af turister samt lokale fra området, der skal bruge fremmed valuta til brug for udlandsrejser. Virksomhedens erhvervskunder består af valutavekslingsvirksomheder, såvel danske som svenske, samt lokale erhvervsdrivende.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at valutavekslingsvirksomhed generelt anses for at have en høj iboende risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering, ligesom virksomhedens kunder bl.a. omfatter kontantbaserede virksomheder og valutavekslingsvirksomheder, som generelt anses for at indebære en høj risiko.

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner. Henset til den tid der er gået siden inspektionens foretagelse, er Finanstilsynet klar over, at forholdene kan have ændret sig betydeligt.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden identificerer virksomhedskunder og indhenter identitetsoplysninger på reelle ejere, samt at der sker en kontrol af oplysningerne.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer i kundeforhold, hvor virksomheden har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Endelig får virksomheden påbud om at gennemgå alle komplekse og usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter for en nærmere afgrænset periode med henblik på at identificere eventuelle mistænkelige transaktioner og underrette Hvidvasksekretariatet i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvis en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes.

 

Senest opdateret 02-03-2020