Påtale og påbud i forbindelse med information til medlemmer om forsikringsydelser og ændringsadgangen i aftalerne

05-03-2020

Finanstilsynet påtaler, at Sampension har handlet i strid med reglen om at handle redeligt og loyalt i § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

Finanstilsynet påtaler, at Sampension har handlet i strid med reglen om at handle redeligt og loyalt i § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører, idet

  • vilkårene for de ugaranterede markedsrenteprodukter ikke tydeligt, nemt og forståeligt beskriver, at størrelsen pa udbetalingen ved supplerende fortidspension og midlertidig udbetaling/præmiefritagelse kan variere.

Finanstilsynet påbyder desuden Sampension at efterleve samme regel om redelig og loyal adfærd, ved at beskrive hvordan og hvilke omstændigheder, der kan medfore, at Sampension kan foretage ændringer af pensionsaftalens indhold, sammen med en ikke-udtømmende rakke af eksempler pa, hvad ændringerne eksempelvis kan vare, så ændringsadgangen ikke længere fremstar som vilkårlig.
Sampension skal senest 1 måned fra dato underrette Finanstilsynet om hvorledes påbuddet er efterlevet.

Læs hele afgørelsen: Påtale og påbud i forbindelse med information til medlemmer om forsikringsydelser og ændringsadgangen i aftalerne

Senest opdateret 05-03-2020