Påtaler til Skandia Link Livsforsikring A/S i forbindelse med ændring af pensionsprodukternes investeringsbetingelser

04-05-2020

Finanstilsynet har den 30.april 2020 meddelt påtaler til Skandia Link Livsforsikring A/S for deres ændring af pensionsprodukternes investeringsbetingelser. Ændringerne var i strid med § 4, stk.1, i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

Som led i Skandias overgang til AP Pension-koncernen, varslede Skandia i april 2019 deres kunder om ændringer i kundernes investeringsbetingelser for flere af de forskellige opsparingsprodukter med virkning fra den 1. juni 2019. Skandia indførte bl.a. en hjemmel til at lukke produkterne og flytte opsparingen.

 

Finanstilsynet påtaler, at Skandia varslede at ville lukke et passivt forvaltet investeringsprodukt til pensionsopsparing og flytte alle kundernes depoter og fremtidige indbetalinger over i et aktivt forvaltet investeringsprodukt. Endvidere påtaler Finanstilsynet, at Skandia ikke sikrede, at den nye lukningsbestemmelse for produkterne alene omfattede kunder tegnet ind i produktet efter datoen for ikrafttrædelse af de opdaterede forsikringsbetingelser - og ikke eksisterende kunder.

 

Læs hele afgørelsen: Påtaler i forbindelse med ændring af pensionsprodukternes investeringsbetingelser

Senest opdateret 04-05-2020