Finanstilsynets afslag på ansøgning om fristforlængelse af genoprettelsesperioden og inddragelse af tilladelsen – Gefion Insurance A/S

29-06-2020

Finanstilsynet har vurderet, at Gefion Insurance A/S’ ansøgning om fristforlængelse af genoprettelsesperioden på tre måneder ikke kan imødekommes, da Finanstilsynet vurderer, at selskabet ikke i ansøgningen har sandsynliggjort, at selskabet vil blive i stand til at opfylde solvenskapitalkravet, såfremt fristen forlænges, jf. § 248 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet har derfor inddraget selskabets tilladelse som forsikringsselskab, jf. § 224, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet traf den 24. marts 2020 afgørelse om, at genoprettelsesplanen ikke kunne godkendes på grund af for stor usikkerhed om kapitalfremskaffelsen. Det var Finanstilsynets vurdering, at genoprettelsesplanen ikke gav tilfredsstillende sikkerhed for, at selskabet ville være i stand til at opfylde solvenskapitalkravet inden den 25. maj 2020, og dermed sikre nuværende og kommende forsikringstagere tilstrækkeligt, jf. § 248 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

Da selskabet ikke opfyldte solvenskapitalkravet inden udløb af genoprettelsesperioden, indsendte selskabet den 24. maj 2020 en ansøgning om fristforlængelse af genoprettelsesperioden på 3 måneder.

Finanstilsynet vurderede, at det ikke er sandsynliggjort, at selskabet vil blive i stand til at opfylde solvenskapitalkravet, såfremt fristforlængelsen på tre måneder gives.

Da Gefion Insurance ikke har opfyldt solvenskapitalkravet inden for fristen, og Finanstilsynet har afvist at give fristforlængelse, har Finanstilsynet inddraget selskabets tilladelse som forsikringsselskab, jf. § 224, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed.

Læs afgørelsen om afslag på ansøgningen om fristforlængelse her.

Læs afgørelsen om inddragelse af tilladelsen her.

Se spørgsmål og svar til forsikringskunder her.

Senest opdateret 29-06-2020