Resumé af afgørelse om påbud til P/F Atlantic Petroleum, No/VAT no: 269/475653 vedrørende delårsrapporten for 1. halvår 2019

30-07-2020

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af delårsrapporten for 1. halvår 2019 for P/F Atlantic Petroleum.

Delårsrapporten er aflagt efter IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

 

Virksomheden har i delårsrapporten for 1. halvår 2019 ikke oplyst om de væsentligste forudsætninger for opgørelsen af dagsværdien af et betinget tilgodehavende vedrørende salget af virksomhedens andel af et oliefelt.

 

I henhold til IAS 34, afsnit 16A, litra j, skal virksomheden give de oplysninger om dagsværdimålinger, som kræves af IFRS 13, afsnit 91-93h, 94-96 og 99.

 

Virksomheden har i årsrapporten for 2019, som blev offentliggjort den 31. marts 2020, beskrevet de væsentligste forudsætninger for opgørelsen af dagsværdien af det betingede tilgodehavende. Styrelsen har på den baggrund vurderet, at regnskabsbrugerne er oplyste om de benyttede forudsætninger, hvorfor styrelsen har påbudt virksomheden tillige at oplyse de væsentlige forudsætninger i fremtidige delårsrapporter.

Senest opdateret 30-07-2020