Påtale for utilstrækkelig vurdering af nedskrivningsbehov i 1. kvartal 2020

03-07-2020

Finanstilsynet påtaler, at Nordea Kredit ikke har inddraget det forværrede økonomiske samfundsøkonomiske billede som følge af COVID-19 tilstrækkeligt ved opgørelse af nedskrivninger i 1. kvartal 2020.

Instituttet har efterfølgende foretaget en beregning af nedskrivningsbehovet i 1. kvartal 2020, hvor instituttet via en stresstest opgjorde et nedskrivningsbehov før indregning af garantier. Instituttet foretog på denne baggrund et ledelsesmæssigt skøn over nedskrivninger i 1. kvartal 2020 på 83 mio. kr. Beløbet er væsentligt mindre end nedskrivningsniveauet opgjort ved stresstesten. Det skal ses i lyset af, at Nordea Kredit er omfattet af et garantikoncept fra moderbanken, der mindsker tabsrisikoen og dermed nedskrivningerne markant.

 

Senest opdateret 03-07-2020