Redegørelse om inspektion i Coop Bank A/S

10-07-2020

Finanstilsynet var i februar 2020 på inspektion i Coop Bank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte områder med særlig fokus på bankens forretningsmodel og strategi, den organisatoriske indretning af kreditområdet, bankens kreditpolitik samt udvalgte tillæg i bankens solvensbehov. Finanstilsynet har i sin undersøgelse fokuseret på at opnå et indblik i bankens kreditmodeller.

 

Coop Bank blev etableret i 2013 som en del af Coop koncernen og er 100 pct. ejet af Coop a.m.b.a., der er moderselskab i Coop koncernen. Coop Bank yder betalingsformidling, indlån, opsparingsprodukter, kreditter og lån uden sikkerhed til danske forbrugere og hovedsageligt medlemmer af Coop.

Coop Bank har ingen filialer og er primært onlinebaseret. Ud over internetbanken har bankens kunder adgang til kontant ind- og udbetalinger i Coops 1.100 butikker. Banken finansierer sine udlån via private indlån og egenkapital.

Banken har haft negativ drift siden opstarten i 2013. Banken har dog løbende forbedret indtjeningen, hvilket det seneste år bl.a. kan henføres til stigende nettorenteindtægter og lavere nedskrivninger.

Banken modtog påbud om at præcisere sin forretningsmodel, så denne indeholder en konkret målsætning for bestyrelsens ønske til den kapitalmæssige overdækning. Det er Finanstilsynets forventning, at banken har en kapitalmålsætning, der er tilstrækkeligt høj til at sikre, at banken til hver en tid opfylder kapitalkravet inklusive bufferkrav også under et hårdt stress.

Banken havde pr. 31. december 2019 opgjort sit solvensbehov til 9,4 pct. På baggrund af inspektionen vurderede Finanstilsynet, at banken ikke havde taget tilstrækkeligt hensyn til risici forbundet med svag indtjening. Finanstilsynet finder således grundlag for, at banken øger sit individuelle solvensbehov til 10,2 pct. af de risikovægtede poster. Finanstilsynet konstaterede endvidere, at banken på enkelte områder ikke i tilstrækkelig grad beskriver og dokumenterer beregningsmetoder og talmæssige forudsætninger i udregning af det enkelte tillæg i solvensbehovsopgørelsen. Banken modtog således påbud om at sikre en tilstrækkelig opgørelse af det individuelle solvensbehov.

 

Senest opdateret 10-07-2020