Redegørelse om inspektion i Sydbank A/S (landbrugskunder)

08-01-2020

Finanstilsynet gennemførte i september 2019 en inspektion af udlån til Sydbanks landbrugskunder. Formålet med undersøgelsen var at vurdere kvaliteten af bankens kreditstyring, værdiansættelsesmetoder, registrering af objektiv indikation for kreditforringelse og nedskrivning.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Finanstilsynets gennemgang byggede på en tilfældig stikprøve af 39 sager på mindst 3 mio. kr. til landbrugskunder, der primært var defineret ved at være placeret i stadie 2 (væsentlig ændring i kreditrisikoen) eller i stadie 3 (kreditforringet). Derudover gennemgik Finanstilsynet udvalgte forretningsgange.

 

Finanstilsynet vurderede, at bankens kreditpolitik på området generelt var dækkende, og at bankens risikoanalyse og risikovillighed var på niveau med andre bankers.

 

Senest opdateret 08-01-2020