Redegørelse om påbud til Topdanmark Livsforsikring A/S om opgørelse af hensættelser til solvens

24-01-2020

Med julebrevet af 20. december 2018 indledte Finanstilsynet en temaundersøgelse af livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers værdiansættelse af forsikringshensættelser til solvens.

Finanstilsynet har som led i denne undersøgelse konstateret, at Topdanmark Livsforsikring A/S

 (herefter Topdanmark Livsforsikring) aktuelt ikke opgør hensættelser til solvensformål i overensstemmelse med reglerne for værdiansættelse af de forsikringsmæssige hensættelser i Solvens II.

 

Finanstilsynet har på den baggrund givet Topdanmark Livsforsikring påbud om at opgøre hensættelserne til solvens i overensstemmelse med de gældende principper i Solvens II-reguleringen. Topdanmark Livsforsikring har fået frist til ultimo 2022 til at komme på plads.

Senest opdateret 24-01-2020