Påbud til Gefion Insurance A/S om ikke at udvide forretningsomfanget

14-01-2020

Finanstilsynet påbyder Gefion Insurance A/S ikke at udvide forretningsomfanget ved blandt andet ikke at gå ind på nye markeder eller tegner nye produkter på eksisterende markeder.

Gefion Insurance A/S udøver forsikringsvirksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelser i forskellige lande indenfor EU, hvor størstedelen af forsikringsdriften, herunder indtegning af policer og skadesbehandling, er outsourcet til lokale agenter. Finanstilsynet vurderer, at Gefion Insurances økonomiske situation er således forringet, at det af hensyn til beskyttelsen af forsikringstagernes interesser er nødvendigt at påbyde Gefion Insurance ikke at udvide forretningsomfanget.

 

Læs hele afgørelsen her.

Senest opdateret 14-01-2020