Redegørelse om risikooplysning til Frørup Andelskasse

15-01-2020

Finanstilsynet har den 2. januar 2020 modtaget meddelelse fra Frørup Andelskasse om, at andelskassen pr. ultimo 2019 overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.

 

Udlånet blev i perioden fra ultimo 4. kvartal 2018 til ultimo 4. kvartal 2019 forøget med 22,6 pct. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst er på maksimalt 20 pct.

 

Frørup Andelskasse oplyser, at den høje udlånsvækst kan henføres til et gunstigt forretningsmiljø i lokalområdet, ansættelse af en ny erhvervsrådgiver, samt andelskassens 100 års jubilæum, hvor andelskassen har tilbudt lån på gunstige vilkår. Andelskassen oplyser endvidere, at udlånsvæksten for 1. kvartal 2020 igen forventes under 20 pct.

 

Høj udlånsvækst udgør en forøget risiko og stiller ekstraordinære krav til andelskassens kreditstyring. Det kræver, at organisationen tilpasses, så kreditstandarderne ikke svækkes, og at risici kontrolleres og styres på forsvarlig vis.

 

Det er endvidere Finanstilsynets forventning, at pengeinstitutterne har en løbende kreditstyring og intern budgetlægning, som sikrer tilstrækkelig afstand til pejlemærket i tilsynsdiamanten til, at overskridelser hindres.

 

Finanstilsynet har på baggrund af overskridelsen givet en risikooplysning til Frørup Andelskasse om, at andelskassen bør sikre en lavere udlånsvækst.

 

Finanstilsynet vil følge udviklingen i udlånsvæksten tæt.

 

Senest opdateret 15-01-2020