Redegørelse om inspektion i AP Pension livsforsikringsaktieselskab

31-01-2020

Finanstilsynet var i perioden januar - februar 2019 på inspektion i AP Pension livsforsikringsaktieselskab (herefter AP Pension).

 

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering med størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. ledelse og organisation, investeringsområdet, risikostyring, solvensforhold, forsikringsforretningen og outsourcing. Værdiansættelse af forsikringsforpligtelser i overensstemmelse med Solvens II indgik ikke i inspektionen, da området har indgået i en tværgående temaundersøgelse i hele sektoren.

Læs hele redegørelsen her.

 

 

Senest opdateret 31-01-2020