Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrol 2019

20-02-2020

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen foretager regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter.

 

I 2019 udtog Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen 18 årsrapporter for 2018 og 9 delårsrapporter for 2019 til regnskabskontrol. Derudover gennemførte de to styrelser en række undersøgelser baseret på fælleseuropæiske temaer, der omfattede oplysninger om påvirkning af implementering af nye regnskabsstandarder, herunder vurderinger i forhold til omsætning og nedskrivninger på tilgodehavender. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen tog endvidere stilling til nogle principielle problemstillinger.

 

 

Læs: Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrol 2019

 

Senest opdateret 25-02-2020