Påtale til AGF A/S for ikke at have offentliggjort intern viden hurtigst muligt

07-02-2020

Finanstilsynet har den 6. februar 2020 påtalt AGF A/S for at overtræde pligten til hurtigst muligt at offentliggøre intern viden om salget af Jens Stage til markedet.

Den 25. juni 2019 modtog AGF A/S (herefter AGF) et tilbud fra F.C. København (herefter FCK) om køb af AGF-spilleren Jens Stage. Tilbuddet var under AGF’s forventninger, og AGF afviste derfor tilbuddet.

 

Den 27. juni 2019 fremsatte FCK et nyt tilbud, der var af en sådan størrelsesorden, at AGF’s sportschef valgte at indgå i realitetsforhandlinger med FCK omkring et salg af Jens Stage. Senere samme dag blev AGF og FCK enige om vilkårene, og parterne underskrev en transferaftale. Aftalen var betinget af en bestyrelsesgodkendelse og en række andre forhold.

 

Den 1. juli 2019 kl. 9:00 blev der afholdt bestyrelsesmøde i AGF, hvor bestyrelsen gav accept til salget af Jens Stage under de vilkår, som AGF’s sportschef havde forhandlet på plads med FCK. Kl. 9:50 offentliggjorde AGF salget af Jens Stage til markedet.

 

AGF har oplyst til Finanstilsynet, at selskabet først klassificerede oplysningerne om salget af Jens Stage som intern viden den 1. juli 2019, da bestyrelsen godkendte salget. Det skyldes, at transferaftalen var betinget af bestyrelsens godkendelse, og at det ifølge AGF langt fra var sikkert, at bestyrelsen ville godkende salget. AGF har oplyst til Finanstilsynet, at bestyrelsen som udgangspunkt ikke ønskede et salg.

 

Finanstilsynet bemærker, at det ikke er en betingelse, at et forhold eller en begivenhed er en realitet, før der kan være tale om intern viden. Det er tilstrækkeligt, at der er en reel mulighed for, at forholdet eller begivenheden vil indtræde. Det kan f.eks. være igangværende forhandlinger, hvor parterne endnu ikke er blevet enige om afgørende vilkår, eller hvor aftalen mangler endelig godkendelse fra bestyrelsen.

 

Finanstilsynet vurderer, at oplysningerne omkring salget af Jens Stage udgjorde intern viden senest den 27. juni 2019, da der på dette tidspunkt var en reel mulighed for, at salget ville blive gennemført. Finanstilsynet har bl.a. lagt vægt på, at AGF og FCK på dette tidspunkt havde haft forhandlinger om et eventuelt salg, havde opnået enighed om vilkårene og havde indgået en transferaftale. Finanstilsynet vurderer ikke, at det kan føre til et andet resultat, at aftalen var betinget af bestyrelsens godkendelse.

 

Finanstilsynet vurderer derfor, at oplysningerne omkring salget af Jens Stage skulle have været offentliggjort hurtigst muligt herefter og ikke først den 1. juli 2019. Finanstilsynet bemærker, at AGF var berettiget til at udsætte offentliggørelsen, indtil oplysningerne om et endeligt salg blev lækket til medierne.

 

Senest opdateret 07-02-2020