Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktion

11-12-2020

Finanstilsynets afgørelse af 9. december 2020 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 9. december 2020 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i første halvår af 2020. Den ledende medarbejder udnyttede warrants og solgte derefter instrumenterne. Den ledende medarbejder indberettede herefter transaktionerne, men var ikke opmærksom på, at fristen for indberetning af udnyttelsen af warrants i mellemtiden var sprunget. 

Senest opdateret 11-12-2020