​Påtale for mangelfuld indberetning af en ledende medarbejders nærtståendes transaktion

14-12-2020

Finanstilsynets afgørelse af 14. december 2020 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 14. december 2020 påtalt, at en nærtstående til en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i andet halvår af 2020. Den nærtstående solgte aktier i selskabet, hvori den ledende medarbejder er bestyrelsesmedlem. Den nærtstående indberettede for sent og anvendte ikke det pligtige skema. 

Senest opdateret 14-12-2020