Redegørelse om inspektion i Klim Sparekasse (hvidvaskområdet)

08-12-2020

Finanstilsynet var i maj 2020 på inspektion i Klim Sparekasse. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med sparekassen. Inspektionen omfattede sparekassens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder sparekassens overvågning af privatkunder og virksomhedskunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Klim Sparekasse er et mindre pengeinstitut, hvis lokalområde er Thisted, Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner.

Sparekassen har en relativt simpel forretningsmodel, der går ud på at drive traditionel sparekassevirksomhed med forholdsvis simple pengeinstitutprodukter i lokalområdet. Sparekassens kundesegment består primært af privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder. Etablering af kundeforhold sker i overvejende grad ved fysisk møde. Omvendt udbyder sparekassen valutaveksling samt kontantbetalinger via pengeautomater.

Finanstilsynet vurderer, at sparekassens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.

På baggrund af inspektionen har en række områder givet anledning til tilsynsreaktioner.

Sparekassen får påbud om at sikre, at sparekassens politik på hvidvaskområdet tager udgangspunkt i sparekassens risikovurdering, og fastsætter sparekassens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet. Den skal desuden indeholde de principielle beslutninger om, hvordan sparekassen skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Sparekassen får påbud om at revidere sine forretningsgange, således at disse omfatter ajourføring af kundeoplysninger og screening af medarbejdere. Ligeledes skal sparekassen revidere sine forretningsgange, således at disse er tilstrækkeligt operationelle og klart angiver de konkrete opgaver, som skal udføres.

Sparekassen får påbud om at sikre, at den notering, som understøtter sparekassens undersøgelser ved mistænkelige transaktioner og aktiviteter, er tilstrækkeligt detaljeret. Den skal omfatte de faktuelle oplysninger om kunden og transaktionen. Derudover skal sparekassen sikre, at resultaterne af undersøgelser om mistænkelige transaktioner og aktiviteter opbevares

Endelig får sparekassen et påbud om at sikre, at den omgående underretter Hvidvasksekretariatet, når sparekassen har viden om, mistanke om, eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

 

Senest opdateret 08-12-2020