Redegørelse om inspektion i Fynske Bank A/S

18-12-2020

Finanstilsynet har i september 2020 gennemført en inspektion i Fynske Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentlige risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, med størst vægt på de områder, der havde størst risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Banken udøver traditionel pengeinstitutvirksomhed til private kunder samt små og mellemstore virksomheder på Fyn og i Trekantsområdet. Bankens basisindtjening er faldet til en tredjedel af niveauet i 2016 og er i dag lavere end for tilsvarende institutter.

Finanstilsynet har gennemgået bankens kreditpolitik. Banken fik påbud i relation til denne. Det er fx påkrævet at banken skal tilrette sin kreditpolitik, så det præcist fremgår, hvilke kriterier kreditafdelingen kan anvende til bevilling af fravigelser, ligesom de styringsmæssige rammer for udlånsvækst og ejendomseksponering skal justeres.

Banken er 100 pct. ejer af Leasing Fyn Svendborg A/S. Leasing Fyn Svendborg A/S ejer 33,3 pct. af Leasing Fyn Bank A/S, hvorigennem banken tilbyder leasingprodukter til erhvervsvirksomheder i hele Danmark.

Finanstilsynet gennemgik bankens udlån til Leasing Fyn Svendborg A/S og det vurderes, at der er behov for, at banken foretager en yderligere analyse af selskabets udlån og revurderer nedskrivningsmodellen. 

Bankens individuelle solvensbehov øges på baggrund af inspektionen med 0,25 pct. af de risikovægtede poster. Dette skyldes et tillæg på 0,25 procentpoint til afdækning af øvrige kreditrisici for datterselskabet Leasing Fyn Svendborg A/S.

 

 

Senest opdateret 18-12-2020