Resumé af afgørelse om påtale til FirstFarms A/S, CVR-nr. 28 31 25 04 vedrørende delårsrapporten for 1. halvår 2020

22-12-2020

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af delårsrapporten for 1. halvår 2020 for FirstFarms A/S. Delårsrapporten er aflagt efter IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

Virksomheden har i delårsrapporten for 1. halvår 2020 ikke oplyst om baggrunden for den opståede badwill i forbindelse med virksomhedssammenslutningen med AISM srl.

I henhold til IAS 34, afsnit 16A, litra i, skal virksomheden give de oplysninger om virksomhedssammenslutninger, som kræves af IFRS 3, afsnit B64, litra n(ii).

Virksomheden har i delårsrapporten for 3. kvartal 2020, som blev offentliggjort den 25. november 2020, beskrevet baggrunden for den opståede badwill. Styrelsen anser som følge heraf regnskabsbrugerne for værende oplyst, hvorfor styrelsen har givet virksomheden en påtale for ikke at oplyse om baggrunden for den opståede badwill i delårsrapporten for 1. halvår 2020.

 

Senest opdateret 22-12-2020