Dom for markedsmanipulation

21-12-2020

Finanstilsynet politianmeldte den 28. september 2018 en fysisk person for markedsmanipulation. Personen er i december 2020 dømt for overtrædelse af artikel 15 i markedsmisbrugsforordningen.

Finanstilsynet politianmeldte i september 2018 en fysisk person for markedsmanipulation.

Personen havde i et betydeligt antal tilfælde over en treårig periode solgt et større antal aktier til en pris i bunden af handelsspændet og umiddelbart efter købt et mindre antal aktier i toppen af handelsspændet, hvilket resulterede i, at kursen steg. Ud over at sende urigtige signaler til markedet om kursen sendte handlerne også urigtige signaler til markedet omkring købs- og salgsinteressen i aktien, fordi handlerne gav markedet indtryk af, at aktiviteten i aktien var større, end den reelt var.

Desuden havde personen også i flere tilfælde handlet med sig selv som modpart over børsen. Da markedet ikke kunne se, at personen var både køber og sælger i samme handel, har handlerne sendt vildledende signaler om udbud og efterspørgsel på de pågældende aktier.

Byretten fandt personen skyldig og idømte personen fem måneders fængsel, hvoraf to skal afsones nu og resten er betinget. Personen blev også idømt en tillægsbøde på 50.000 kr.

Dette resume er offentliggjort i medfør af § 234, stk. 1, nr. 4, i kapitalmarkedsloven. Resumeet er anonymiseret i medfør af § 239, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, nr. 1, i kapitalmarkedsloven.

 

Senest opdateret 21-12-2020