Dom for markedsmanipulation

21-12-2020

Finanstilsynet politianmeldte i 2016 en fysisk person for markedsmanipulation. Personen er i november 2020 dømt for overtrædelse af artikel 15 i markedsmisbrugsforordningen.

Finanstilsynet politianmeldte i marts og august 2016 en fysisk person for markedsmanipulation. 

Finanstilsynet fandt for det første, at personen i en række tilfælde havde handlet kursen op på en aktie for at modgå faldet i kursen fra andres handler og hermed sikret kursen på et unormalt eller kunstigt niveau. 

Desuden havde personen handlet med sig selv som modpart i en række tilfælde. Da markedet ikke kunne se, at personen var både køber og sælger i samme handel, har handlerne sendt vildledende signaler om udbud og efterspørgsel på de pågældende aktier.

Endeligt fandt Finanstilsynet, at personen handlede kursen på en aktie på årets sidste handelsdag på et niveau, der sikrede, at aktien lå på et unormalt eller kunstigt kursniveau. 

Byretten fandt personen skyldig i alle tre forhold. Personen blev idømt betinget fængsel i fem måneder. Dommen blev undtagelsesvis gjort betinget som følge af den lange sagsbehandlingstid. Personen blev desuden idømt en tillægsbøde på 50.000 kr. Retten begrunder dette med, at den finder, at det er påkrævet at fastsætte en tillægsbøde ved siden af den betingede fængselsstraf, idet udgangspunktet for denne form for kriminalitet er ubetinget fængsel. 

Personen har anket dommen til landsretten. 

Opdatering pr. 14. april 2023: I 2022 afsagde landsretten dom i sagen. Landsretten stadfæstede i det hele byrettens dom.

Dette resume er offentliggjort i medfør af § 234, stk. 1, nr. 4, i kapitalmarkedsloven. Resumeet er anonymiseret i medfør af § 239, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, nr. 1, i kapitalmarkedsloven.

 

Senest opdateret 14-04-2023