Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Forsikring

21-08-2020

Finanstilsynet var i december 2017 på inspektion i Alm. Brand Forsikring A/S.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Alm. Brand Forsikring har siden 1. januar 2016 haft tilladelse til at anvende en intern model til beregning af selskabets solvenskapitalkrav. Den interne model består af en række moduler fra standardformlen og selskabets egen udviklede partielle interne model. Selskabets egen udviklede partielle interne model modellerer udelukkende, men ikke alle, skadesforsikringsrisici. 

Bestyrelsen og ledelsessystemets arbejde med interne model

Finanstilsynet konstaterede uoverensstemmelser mellem selskabets politik for risikostyring og omfanget af selskabets udførte validering. Selskabet modtog derfor påbud om at leve op til sin risikostyringspolitik i forhold til validering af den interne model. 

Analyse af overskud og tab
Finanstilsynet konstaterede på baggrund af selskabets fremsendte analyse af overskud og tab, at der er risiko for, at selskabet underestimerer variationen for en række af selskabets brancher, som kan have konsekvenser for modellens anvendelse, også selvom Finanstilsynet konstaterede, at den samlede model har tilstrækkelig variation. Derfor modtog selskabet en risikooplysning.

Solvensopgørelsen
Selskabet modtog påbud om at opgøre volumenmålene til opgørelse af præmierisikoen i selskabets solvenskapitalberegning, således at alt eksisterende risiko medtages i beregningen af solvenskapitalkravet.

Finanstilsynet konstaterede, at selskabet behandlede to modparter fra samme koncern som to enkeltnavnseksponeringer i sin opgørelse af modpartsrisiko. Selskabet modtog derfor påbud om at behandle modparter fra samme koncern som én enkeltnavnseksponering.

Solvensdækning
Alm. Brand Forsikring A/S havde en solvensdækning på 381 pct. ved udgangen af andet kvartal 2020.     

 

 

Senest opdateret 21-08-2020