Redegørelse om inspektion i Rise Flemløse Sparekasse

17-04-2020

Finanstilsynet var i december 2019 på inspektion i Rise Flemløse Sparekasse. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Sparekassen er kendetegnet ved en høj andel af private kunder primært fra Ærø, Sydfyn og Langeland.

 

Sparekassens forretningsmodel er under pres, da basisindtjeningen er lav og i seneste regnskabsår ydermere positivt påvirket af engangsindtægter fra konverteringer. Sparekassen har en obligationsbeholdning, som overstiger sparekassens udlån, samt et større indestående i Nationalbanken og kreditinstitutter. I det nuværende rentemiljø er det vanskeligt for sparekassen at sikre tilstrækkelig indtjening med et stort indlånsoverskud. Sparekassen bør ikke påtage sig risici, som den ikke har de nødvendige kompetencer til at håndtere.

 

Sparekassen har også en større andel af udlån med visse svaghedstegn (2b) end andre sammenlignelige institutter. Disse udlån kan ved lavkonjunkturen blive udfordret, hvilket kan medføre nedklassificering, som vil give yderligere pres på sparekassens indtjening.

 

Sparekassen fik påbud om, at den i sin forretningsmodel mangler at tage stilling til væsentlige forretningsområder, f.eks. markedsrisici samt geografiske begrænsninger uden for sparekassens primære markedsområde.

 

Sparekassen fik påbud om, at den i sin forretningsorden skal præcisere stillingtagen til behandling af kreditbeslutninger uden for fysisk bestyrelsesmøde.

 

Finanstilsynet fandt, at bevillingsgrundlaget på sparekassens store erhvervsudlån skal forbedres. Derudover forholder sparekassen sig i bevillingsgrundlaget ikke til fravigelser og afvigelser fra kreditpolitikken.

 

Sparekassens solvensbehov er efter inspektionen øget fra 10,5 pct. til 10,6 pct. pga. forhøjet tillæg til store kunder med finansielle problemer.

 

Senest opdateret 17-04-2020