Redegørelse om inspektion i PFA Bank A/S

23-04-2020

Finanstilsynet gennemførte i februar 2020 en ordinær inspektion af i PFA Bank A/S. På inspektionen blev de væsentligste risikoområder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der primært blev lagt vægt på bankens interne styring, outsourcing og koncernforhold.

 

Sammenfatning og risikovurdering

PFA Bank er et mindre institut med en relativ simpel og begrænset forretningsmodel.

 

Banken tilbyder investeringsrådgivning til kunder i PFA koncernen med PFA's egne produkter (PFA Invest og PFA Kapitalforening). Banken tilbyder ikke almindelige bankydelser såsom udlån, ligesom der heller ikke tilknyttes betalingsservice til kontoen.

 

Banken har siden 2015 haft en kraftig vækst i de midler, der er investeret via PFA Bank. Omkostningerne er ligeledes steget væsentligt, mens bankens indtjening ikke har haft en tilsvarende vækst. Bankens resultat har således de seneste 5 år haft en faldende tendens.

 

Inspektionen gav ikke anledning til væsentlige tilsynsmæssige reaktioner.

 

Finanstilsynet vurderer, at bankens samlede solvensbehov på 37,2 pct. pr. 31. december 2019 er tilstrækkeligt.

 

 

Senest opdateret 23-04-2020