Anmodning om politimæssig efterforskning af Østervrå Andelskasse

25-09-2019

Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynet med Østervrå Andelskasse konstateret, at andelskassen ikke har været tilstrækkelig forudseende i sin kapitalplanlægning og derfor gentagne gange har brudt med kapitalkravene.

Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynet med Østervrå Andelskasse konstateret, at andelskassen ikke har været tilstrækkelig forudseende i sin kapitalplanlægning og derfor gentagne gange har brudt med kapitalkravene. 

 

Finanstilsynet vurderer, at gentagne brud med kapitalkrav, herunder minimumskapitalkrav er et resultat af utilstrækkelig analyse af den virkning, som implementering af nye forretningsområder har på andelskassens kapitalgrundlag i en periode, hvor andelskassen både har en svag indtjening og styringsmæssige mangler.

 

Finanstilsynet har endvidere konstateret, at Østervrå Andelskasse ikke har et tilstrækkeligt overblik over andelskassens samlede risici. Dette har gentagne gange resulteret i påbud, om at andelskassen løbende og minimum en gang årligt skal foretage en gennemgang af risici.

 

Finanstilsynet bemærker dog, at andelskassen har udført en række justeringer i løbet af 2018. Justeringerne ændrer dog ikke ved, at der er konstateret de ovennævnte overskridelser. Finanstilsynet finder derfor, at der er grundlag for at foretage en politianmeldelse.

 

Finanstilsynet har derfor anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede politimæssig efterforskning af Østervrå Andelskasse.

Senest opdateret 25-09-2019