Resumé af afgørelse om påbud til Strategic Investments A/S vedrørende årsrapporten for 2018

19-11-2019

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for 2018 for Strategic Investments A/S.

Årsrapporten er aflagt efter IFRS som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder.

Politikker for samfundsansvar

Virksomheden har i årsrapporten for 2018 oplyst, at virksomheden ikke
har politikker for samfundsansvar. Virksomheden har dog ikke begrundet,
hvorfor virksomheden ikke har sådanne politikker.

Virksomheden har modtaget påbud om at oplyse en klar og begrundet forklaring
til, at virksomheden ikke har politikker for samfundsansvar i overensstemmelse
med årsregnskabsloven § 99 a, stk. 3.

Styrelsen har samtidig gjort opmærksom på, at en virksomheds størrelse
eller aktivitet som investeringsvirksomhed ikke i sig selv kan begrunde,
at den ikke har politikker for samfundsansvar.

Senest opdateret 19-11-2019