Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5

28-05-2019

Finanstilsynet har den 21. maj 2019 givet Sydbank A/S et påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5.

Finanstilsynet påbyder Sydbank A/S (herefter Sydbank eller banken) at bringe bankens vilkår for ændringer af renten på realkreditlignende lån i afsnit 4.1. i bankens ”Almindelige forretningsbetingelser – privatkunder” i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5.

Frist for efterlevelse af påbuddet er 21. august 2019. Dokumentation for efterlevelse skal sendes til Finanstilsynet.

Finanstilsynet påbyder Sydbank at bringe produktbeskrivelserne for ”Sydbank Prioritet” og ”Sydbank Prioritet Plus” i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5.

Sydbank har oplyst, at varslet ikke var korrekt, og at Sydbank har tilrettet produktbeskrivelserne, således at det nu fremgår af produktbeskrivelserne, at varslet er seks måneder.

Læs hele afgørelsen her.

Senest opdateret 28-05-2019