Afgørelse vedrørende anmodning om genoptagelse – den kapitalmæssige behandling af den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S i Danmarks Skibskredit-koncernens kapitalopgørelse

29-05-2019

Finanstilsynet har truffet afgørelse om genoptagelse af Finanstilsynets afgørelse af 1. november 2016, hvor Finanstilsynet bl.a. vurderede, at den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S kan indregnes i Danmarks Skibskredit-koncernens kapitalgrundlag med et beløb svarende til den bundne fondsreserves forholdsmæssige andel af kapitalkravet i Danmarks Skibskredit A/S. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynet vurderer, at Danmarks Skibskredit A/S og Danmark Skibskredit Holding A/S’ (Danmarks Skibskredit-koncernen) anmodning af 21. december 2018 om genoptagelse af Finanstilsynets afgørelse af 1. november 2016 ikke kan imødekommes, idet der ikke er fremkommet nye oplysninger, som kan begrunde en ændret vurdering af den kapitalmæssige behandling af den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S.

 

Finanstilsynet vurderer fortsat, at den bundne fondsreserve kan indregnes i Danmarks Skibskredit-koncernens kapitalgrundlag med et beløb svarende til den bundne fondsreserves forholdsmæssige andel af kapitalkravet i Danmarks Skibskredit A/S i medfør af en analog anvendelse af artikel 84, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR).

 

Læs hele afgørelsen her.

Senest opdateret 29-05-2019