Redegørelse om inspektion af Spar Nord Bank A/S som systematisk internalisator

12-06-2019

Finanstilsynet har gennemført en inspektion af Spar Nord Bank A/S i relation til bankens aktivitet som systematisk internalisator (SI).

Inspektionen var et led i en tværgående inspektion, hvor samme tema blev undersøgt i alle ti registrerede danske SI’er. Inspektionen skete i perioden fra november 2018 til maj 2019.

Baggrund

En systematisk internalisator er et investeringsselskab, der udfører kundeordrer om køb eller salg af værdipapirer via handler med sin egenbeholdning.

Formålet med temainspektionen var at undersøge, om de danske SI’ere opfyldte kravene til systematiske internalisatorer i forhold til:

  • at opgøre, om selskabet har foretaget systematisk internalisering i et givent finansielt instrument
  • efterhandelsgennemsigtighed i de instrumenter, hvori selskabet er SI
  • ·offentliggørelse af prisstillelser for aktier og ETF’er henholdsvis obligationer.

Sammenfatning

Spar Nord Bank A/S har oplyst, at det på inspektionstidspunktet var SI i udvalgte aktier.

Finanstilsynet har givet Spar Nord Bank A/S påbud om at udbedre manglerne i bankens rapporteringssystemer, så de lovpligtige efterhandelsoplysninger offentliggøres.

Spar Nord Bank A/S fik også påbud om at sikre de relevante procedurer til at reagere, når banken overskrider SI-grænseværdierne for en obligation. Er det tilfældet, skal banken agere obligatorisk SI i den pågældende udsteders obligationer.

 

Senest opdateret 12-06-2019