Resumé af politianmeldelse af Primex Money Transfer ApS

12-07-2019

Finanstilsynet anmodede i december 2017 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede politimæssig efterforskning af Primex Money Transfer ApS. Virksomheden er nu under konkurs.

Finanstilsynet har ikke tidligere offentliggjort politianmeldelsen, fordi efterforskningsmæssige hensyn talte imod offentliggørelse, jf. hvidvaskloven § 55, stk. 5. Disse hensyn vurderes ikke længere at foreligge, hvorfor resumé af politianmeldelsen nu offentliggøres, jf. hvidvaskloven § 55, stk. 6.

 

Politianmeldelsen vedrører overtrædelse af hvidvasklovens § 11, stk. 1-3, vedrørende manglende kundekendskabsprocedurer.

 

Primex Money Transfer ApS var underlagt Finanstilsynets hvidvasktilsyn, idet virksomheden havde en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester (pengeoverførselsvirksomhed).

Senest opdateret 12-07-2019