Advarsel mod LCM Global

23-01-2019

Finanstilsynet udsender advarsel imod LCM Global og dets aktiviteter

Finanstilsynet er blevet bekendt med, at LCM Global udøver finansielle tjenesteydelser i Danmark. LCM Global er imidlertid ikke under tilsyn hos Finanstilsynet og har ikke tilladelse til i Danmark at udøve aktiviteter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed.

 

Finanstilsynet opfordrer til, at man afviser enhver form for tilbud om finansielle tjenesteydelser fra LCM Global. Ligeledes advares der imod enhver form for overførsel af pengebeløb til kontonumre, der er forbundet med dette selskab.

 

LCM Global har hjemmesiden http://www.lcm-global.com, e-mail adressen info@lcm-global.com og telefonnummer: +45 78795310.

 

Selskabet opererer ifølge hjemmesiden ud af Danmark og Japan.

 

På Finanstilsynets hjemmeside under Virksomheder under tilsyn er der oplysninger om, hvilke selskaber der har tilladelse til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark, ligesom information om identificering af svindelvirksomheder, og hvorledes man kan undgå sådanne, kan findes under Undgå bedrageri.

Senest opdateret 23-01-2019