Redegørelse om undersøgelse af Totalbanken A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet

19-12-2019

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2019 en undersøgelse af Totalbanken A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række små pengeinstitutter.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Totalbanken A/S er et lokalt forankret pengeinstitut, hvis primære markedsområde er på Fyn. Banken har en traditionel forretningsmodel med gængse ind- og udlånsprodukter, herunder ikke-komplicerede finansielle produkter inden for bank-, realkredit-, investerings-, pensions- og forsikringsområdet.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at banken udbyder en række finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder. Banken begrænser dog sin virksomhed til traditionelle finansielle produkter og tager primært udgangspunkt i sit lokalområde med kunder, som primært er bosat i Danmark.

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Banken får påbud om at revidere sin risikovurdering, således, at den identificerer og vurderer risikoen for, at banken bliver brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Herunder skal banken sikre, at risikovurderingen afdækker bankens risiko separat for hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

Senest opdateret 19-12-2019