Redegørelse om undersøgelse af Møns Bank A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet

19-12-2019

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2019 en undersøgelse af Møns Bank A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række små pengeinstitutter.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Møns Bank A/S er et lokalt forankret pengeinstitut, hvis primære markedsområde er Møn, Bogø, Kalvehave, Stensved, Mern, Vordingborg, Præstø, Næstved, Rønnede og Kongsted området. Banken har en traditionel forretningsmodel med gængse ind- og udlånsprodukter, herunder ikke-komplicerede finansielle produkter inden for bank-, formuepleje-, investerings-, pensions- og forsikringsområdet.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at banken udbyder en række finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder. Banken begrænser dog sin virksomhed til traditionelle finansielle produkter og tager primært udgangspunkt i sit lokalområde med kunder, som primært er bosat i Danmark.

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Banken får påbud om at revidere sin risikovurdering, således, at den identificerer og vurderer risikoen for, at banken bliver brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Herunder skal banken sikre, at risikovurderingen afdækker bankens risiko separat for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Banken får endvidere påbud om at sikre, at risikovurderingen er underbygget med relevante oplysninger samt tager udgangspunkt i de nationale og supranationale risikovurderinger.

 

Senest opdateret 19-12-2019