Redegørelse om undersøgelse af Danske Andelskassers Bank A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet

19-12-2019

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2019 en undersøgelse af Danske Andelskassers Bank A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række små pengeinstitutter.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Danske Andelskassers Bank A/S er et lokalt forankret pengeinstitut, med kunder bosat i Jylland, Storkøbenhavn og på Fyn. Banken har en traditionel forretningsmodel med gængse ind- og udlånsprodukter, herunder ikke-komplicerede finansielle produkter inden for bank-, realkredit-, investerings-, pensions-, forsikrings-, og leasingområdet. 

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at banken udbyder en række finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder. Banken begrænser dog sin virksomhed til traditionelle finansielle produkter og tager primært udgangspunkt i sit lokalområde med kunder, som primært er bosat i Danmark.

 

Undersøgelsen har resulteret i, at Finanstilsynet over for banken har bemærket, at banken skal være opmærksom på, at risikofaktorerne for henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme ofte ikke har samme karakter. Herudover har Finanstilsynet bemærket, at banken skal være opmærksom på, at banken aktivt skal inddrage den supranationale og de nationale risikovurderinger i bankens risikovurdering på hvidvaskområdet.

 

Senest opdateret 19-12-2019