Redegørelse om hvidvaskinspektion i Sparekassen Vendsyssel

05-12-2019

Finanstilsynet var i juni 2018 på inspektion i Sparekassen Vendsyssel. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med sparekassen. Inspektionen omfattede bl.a. sparekassens risikovurdering og risikostyring, politikker og procedurer, kundekendskab og det interne kontrol set-up.

 

Risikovurdering og sammenfatning 

Sparekassen Vendsyssel er et lokalt pengeinstitut med hovedsæde i Vrå. Sparekassens primære markedsområde er Nordjylland. Sparekassen driver traditionel pengeinstitutvirksomhed.  

Finanstilsynet vurderer, at sparekassens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at sparekassen kun har meget få udenlandske korrespondentbankforbindelser.

 

Sparekassen får påbud om at sikre, at compliancefunktionen og den hvidvaskansvarlige organisatorisk skilles ad, således at compliancefunktionen fungerer uafhængigt af driften på hvidvaskområdet.

 

Desuden får sparekassen et påbud om at sikre, at risikovurderingen afspejler sparekassens iboende risiko for hvidvask og terrorfinansiering på baggrund af sparekassens valgte forretningsmodel.

 

Sparekassen får også påbud om at sikre, at hvidvaskpolitikken afgrænser sparekassens risiko på hvidvaskområdet og er indrettet således, at der kan ske rapportering på baggrund deraf.

 

Endvidere får sparekassen et påbud om at sikre, at der sker legitimering af de reelle ejere i foreninger, og at der gennemføres skærpede kundekendskabsprocedurer, hvor risikoen i kundeforholdet nødvendiggør at sådanne gennemføres.

 

Derudover konstaterer Finanstilsynet også, at sparekassens kunder overvåges i et utilstrækkeligt overvågningssystem, idet sparekassens kendskab til kunderne ikke inddrages i overvågningen. Sparekassen får påbud om at sikre, at sparekassens viden om kunderne integreres i overvågningen.

 

Senest opdateret 05-12-2019