Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører (ISP) har accepteret bødeforelægget fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for vildledning af medlemmer

20-12-2019

Finanstilsynets bestyrelse besluttede den 23.maj 2018 at politianmelde Pensionskassen ISP, fordi pensionskassens materiale til medlemmerne og konkrete individuelle tilbud om omvalg ikke afspejlede i den viden, bestyrelsen og direktionen havde eller burde have haft om, at beregningerne af omvalgstilbuddene ikke var retvisende. Det afspejlede heller ikke at bestyrelsen havde besluttet at igangsætte en analyse af grundlaget for beregningerne.

Senest opdateret 20-12-2019