Redegørelse om undersøgelse af Investeringsforeningen Danske Invest Select

17-12-2019

Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse af 12 udvalgte clean fonde fordelt på tre investeringsforeninger, herunder Investeringsforeningen Danske Invest Select, hvor omkostningerne til investeringsforvaltning er steget.

Undersøgelsen sætter fokus på, hvordan de respektive bestyrelser og investeringsforvaltningsselskaber for de tre investeringsforeninger har levet op til gældende regulering på området i forbindelse med ændringer af aftaler med investeringsforvalterne. Gældende regulering tilsiger bl.a., at bestyrelsen for en investeringsforening skal varetage investorernes interesse og agere i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis.

 

Undersøgelsen blev gennemført ved at gennemgå de bestyrelsesreferater og den redegørelse, som Investeringsforeningen Danske Invest Select har indsendt.

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at de udskrifter af Investeringsforeningen Danske Invest Selects bestyrelsesprotokol, som Finanstilsynet har modtaget, lever op til lovgivningens krav om at afspejle bestyrelsens forhandlinger og redegøre for grundlaget for bestyrelsens beslutninger.

 

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner over for Investeringsforeningen Danske Invest Select.

Senest opdateret 17-12-2019