Påtale til Exane Asset Management for fejlagtig indberetning af en kort nettoposition

12-08-2019

Finanstilsynet har d. 12. august 2019 givet Exane Asset Management en påtale for overtrædelse af artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om shortselling og visse typer af credit default swaps (”shortsellingforordningen”).

Baggrund

I henhold til shortsellingforordningens artikel 9 skal en fysisk eller juridisk person, som har en kort position, opgøre sin korte nettoposition ved midnat på den handelsdag, hvor positionen er opnået. Hvis den korte nettoposition er indberetningspligtig, jf. shortsellingforordningens artikel 5 og 6, skal den fysiske eller juridiske person i henhold til artikel 9 indberette positionen til den relevante kompetente myndighed med korrekte detaljer vedrørende identiteten på den fysiske eller juridiske person, som har den korte position.

Hvis den korte nettoposition er 0,2 % eller mere af det noterede selskabs aktiekapital, skal den juridiske eller fysiske person indberette oplysninger om positionen til den relevante kompetente myndighed (i Danmark Finanstilsynet) den efterfølgende dag senest kl. 15.30. Hvis den korte nettoposition er 0,5 % af det noterede selskabs aktiekapital eller derover, bliver den korte nettoposition offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. Hvis den korte nettoposition kommer under 0,2 % af selskabets aktiekapital, skal positionen nedflages i Finanstilsynets indberetningssystem.

Exane Asset Management indberettede i slutningen af november 2019 i Finanstilsynet indberetningssystem, at selskabet havde en kort nettoposition i et dansk børsnoteret selskabs aktiekapital på mindre end offentliggørelsesgrænsen på 0,5 %, men over indberetningsgrænsen på 0,2 %. Dette var imidlertid ikke korrekt, da positionen var under 0,2 %.

Efter instrukser fra Finanstilsynet har Exane Asset Management medio juli 2019 rettet den fejlbehæftede indberetning i Finanstilsynets indberetningssystem. Exane Asset Management var ikke klar over fejlen, før Finanstilsynet tog kontakt til selskabet.

Fejlen har medført, at Exane Asset Management har ladet en fejlbehæftet kort nettoposition stå åben i Finanstilsynets indberetningssystem samt forsømt sin indberetningspligt for en kort nettoposition i mere end 200 dage.

Exane Asset Management forklarede, at fejlindberetningen skete ved en menneskelig fejl, men at Exane Asset Management nu har implementeret foranstaltninger internt, der skal sikre, at selskabet ikke vil begå lignende fejl fremadrettet.

Finanstilsynet forventer på baggrund af ovenstående, at Exane Asset Management fremover vil indberette korrekt og leve op til sine indberetningspligter.

For yderligere information henviser Finanstilsynet til temasiden om shortselling.

Senest opdateret 12-08-2019