Påtale til Bloom Tree Partners LLC for manglende indberetning af en kort nettoposition

12-08-2019

Finanstilsynet har d. 12. august 2019 givet Bloom Tree Partners LLC en påtale for overtrædelse af artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om shortselling og visse typer af credit default swaps (”shortsellingforordningen”).

Baggrund

I henhold til shortsellingforordningens artikel 9 skal en fysisk eller juridisk person, som har en kort position, opgøre sin korte nettoposition ved midnat på den handelsdag, hvor positionen er opnået. Hvis den korte nettoposition er indberetningspligtig, jf. shortsellingforordningens artikel 5 og 6, skal den fysiske eller juridiske person i henhold til artikel 9 indberette positionen til den relevante kompetente myndighed med korrekte detaljer vedrørende identiteten på den fysiske eller juridiske person, som har den korte position.

Hvis den korte nettoposition er 0,2 % eller mere af det noterede selskabs aktiekapital, skal den juridiske eller fysiske person indberette oplysninger om positionen til den relevante kompetente myndighed (i Danmark Finanstilsynet) den efterfølgende dag senest kl. 15.30. Hvis den korte nettoposition er 0,5 % af det noterede selskabs aktiekapital eller derover, bliver den korte nettoposition offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. Hvis den korte nettoposition kommer under 0,2 % af selskabets aktiekapital, skal positionen nedflages i Finanstilsynets indberetningssystem.

Bloom Tree Partners havde en kort nettoposition i et dansk børsnoteret selskabs aktiekapital på mindre end offentliggørelsesgrænsen på 0,5 %, men over indberetningsgrænsen på 0,2 %. Positionen kom under indberetningsgrænsen i slutningen af april 2019, og Bloom Tree Partners skulle dermed her have nedflaget positionen i Finanstilsynets indberetningssystem.

Efter instrukser fra Finanstilsynet har Bloom Tree Partners medio juli bagudrettet nedflaget positionen i Finanstilsynets indberetningssystem. Bloom Tree Partners var ikke klar over fejlen, før Finanstilsynet tog kontakt til selskabet. Fejlen har medført, at Bloom Tree Partners har forsømt sin indberetningspligt for en kort nettoposition i mere end 80 dage.

Bloom Tree Partners har forklaret, at forseelsen skyldtes en menneskelig fejl. Bloom Tree Partners har angivet, at selskabet nu har implementeret interne alarmer og tilstrækkeligt med foranstaltninger, der skal sikre, at selskabet ikke misser indberetninger fremadrettet.

Finanstilsynet forventer på baggrund af ovenstående, at Bloom Tree Partners ikke vil forsømme sin indberetningspligt i fremtiden.

For yderligere information henviser Finanstilsynet til temasiden om shortselling.

Senest opdateret 12-08-2019