Politianmeldelse af Fastbase for overtrædelse af prospektpligten

16-08-2019

Finanstilsynet har den 16. august 2019 politianmeldt Fastbase Inc., Fastbase A/S og Fastbase Data Labs Plc. (selskabet) for overtrædelse af prospektpligten.

Selskaberne har tilsammen eller hver for sig udbudt aktier til offentligheden for mere end 8 mio. euro uden et offentliggjort, godkendt prospekt. Prospektpligten følger af § 10, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder.

Selskabet har over en længere periode via sin hjemmeside annonceret for udbud af aktier i selskabet Fastbase Inc. Selskabet har derudover på e-mail direkte henvendt sig til potentielle danske investorer.

Finanstilsynet vurderer, at selskabet foretog flere udbud af aktier i Danmark, og at udbuddene var på over 8 mio. euro. Finanstilsynet vurderer, at selskabet ved annoncering af udbuddene på sin hjemmeside henvender sig til en ubestemt mængde af personer, og at udbuddene derfor var tilgængelige for flere end 150 fysiske eller juridiske personer. Finanstilsynet finder derfor ikke, at udbuddene var undtaget prospektpligt. Selskabet har dermed overtrådt prospektpligten.  

Overtrædelse af § 10, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder kan straffes med bøde i medfør af § 247 i lov om kapitalmarkeder.

Senest opdateret 16-08-2019