Redegørelse om inspektion i Lærernes Pension

26-04-2019

Finanstilsynet var i perioden oktober til november 2018 på inspektion i Lærernes Pension.

 

Sammenfatning og vurdering

Selskabet administrerer pensionsordninger for omkring 143.000 kunder. Selskabet udbyder gennemsnitsrenteprodukter med ret til bonus. Selskabet har grundlagsrenter på mellem 0 pct. og 3 pct., hvor hovedparten af ordningerne er tegnet på et betinget garanteret grundlag med en rente på 0 pct. 

Selskabet outsourcer store dele af administrationen til Forca A/S, som selskabet er medejer af.

Risikoen i ydelsen

Finanstilsynet vurderede, at selskabet i risikostyringen af produktet primært understøtter den garanterede del af pensionsydelsen, og at selskabet ikke har taget eksplicit stilling til den ønskede stabilitet og den ønskede risikostyring for hele pensionsydelsen inkl. bonus. Selskabet fik på den baggrund en risikooplysning om, at der er risiko for, at kunderne oplever en anden udbetalingsprofil og større udsving i pensionsydelsen, end bestyrelsen ønsker. Selskabet blev i forlængelse af risikooplysningen bedt om en redegørelse for bestyrelsens ønsker til pensionsydelserne.

Læs hele redegørelsen.

 

Senest opdateret 26-04-2019