Redegørelse om temaundersøgelse af likviditetsstresstests i Sydbank A/S

25-09-2018

Finanstilsynet gennemførte i foråret 2018 en undersøgelse af likviditets-stresstests i Sydbank A/S. Det skete som led i en temaundersøgelse, der omfattede fire systemiske pengeinstitutter (SIFI’er).

 

Formålet var at undersøge udformningen af institutternes egne likviditetsstresstests, herunder om disse i tilstrækkelig grad favner de likviditetsrisici, de enkelte institutter er eksponeret overfor. Finanstilsynet har således undersøgt de metoder og antagelser, som de enkelte institutter anvender i deres likviditetsstresstests.

Sammenfatning og risikovurdering

Sydbank anvender likviditetslovkravet (LCR) som sin institutspecifikke likviditetsstresstest, og følger dermed ikke udviklingen i LCR i institutspecifikke stressscenarier.

 

Finanstilsynet finder ikke, at LCR-opgørelsen kan betragtes som en institutspecifik stresstest, da LCR er et lovkrav, der gælder for alle kreditinstitutter. Endvidere fremgår det ikke af Sydbanks likviditetsstresstests, hvornår likviditetsafløbene sker i et givent stressscenarie. På den baggrund fik Sydbank påbud om at udarbejde en ny likviditetsstresstest.

 

Senest opdateret 25-09-2018