Redegørelse om inspektion i Topdanmark Forsikring A/S

02-11-2018

Finanstilsynet var i december 2016 på ordinær inspektion i Topdanmark Forsikring A/S.

På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, outsourcing, genforsikring, hensættelser, investeringsområdet, registrerede aktiver, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsens arbejde og ledelsessystemet.

  

Sammenfatning og risikovurdering

Topdanmark Forsikring A/S tegner hovedsageligt forsikringer i Danmark og er det næststørste skadesforsikringsselskab på det danske marked målt på bruttopræmieindtægter.

 

Topdanmark Forsikring A/S er ejet af Topdanmark A/S. Hovedaktionæren i Topdanmark A/S er det finske finansielle holdingselskab Sampo plc.

 

Topdanmark Forsikring A/S outsourcer backup af data til en ekstern leverandør. Finanstilsynet vurderede, at tab af data vil være kritisk for selskabets omdømme. Derfor fik selskabet et påbud om at udpege outsourcing af backup som en kritisk aktivitet og dermed sikre, at lovgivningens regler til outsourcing er opfyldt.

 

Ved gennemgang af selskabets erstatningshensættelser konstaterede Finanstilsynet, at selskabet anvendte det såkaldte G82-grundlag til beregning af erstatningshensættelserne til løbende ydelser i arbejdsskade. Finanstilsynet vurderede, at den observerede nuværende dødelighed i G82-grundlaget ikke kunne underbygges med afsæt i selskabets datagrundlag, hvorfor selskabet modtog påbud om at opdatere sit grundlag for den observerede dødelighed. Endvidere indregnede selskabet ikke forventninger til de fremtidige levetidsforbedringer, hvorfor selskabet modtog påbud om at indregne dette i fastsættelsen af erstatningshensættelserne til de løbende ydelser.

 

Finanstilsynet fandt, at selskabets bestyrelse ikke havde begrundet det valgte skøn for overdækningen af de registrerede aktiver tilstrækkeligt. Bestyrelsen fik derfor påbud om at begrunde det valgte skøn for overdækningen i selskabets retningslinje for de registrerede aktiver.

 

Selskabet havde en solvensdækning på 260 pct. ved udgangen af 2. kvartal 2018.

 

Senest opdateret 02-11-2018