Redegørelse om inspektion i Sydbank A/S (lån til køb af virksomheder)

22-11-2018

Finanstilsynet var i maj 2018 på inspektion i Sydbank. Inspektionen indgik i en temabaseret undersøgelse af store bankers finansiering af kapitalfonde m.fl.’s køb af virksomheder i Danmark i 2017. Lån til kapitalfonde m.fl. omfattede også lån i forbindelse med øvrige handler, hvor et holdingselskab køber en virksomhed, f.eks. i forbindelse med ledelsens hele eller delvise overtagelse (såkaldte management buyouts).

 

Formålet med undersøgelsen var at vurdere bankernes risikoanalyser og risikovillighed, når de bevilger lån til køb af virksomheder.

Finanstilsynet vurderer, at det generelt er forbundet med høj risiko at finansiere køb af virksomheder. Det skyldes, at virksomhederne ved handel ofte værdiansættes højt, ikke mindst når renterne er lave, og der generelt er stor likviditet på markederne. Investorerne har en interesse i at opnå store lån til købet, og i at afviklingen af lån bliver lempelig. Det var derfor et tema, om bankernes risikovillighed ved finansiering af virksomhedskøb var blevet større end ved tidligere undersøgelser.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik 12 sager om bevilling af udlån, som banken havde behandlet i 2017. Det drejede sig om udlån, som efterfølgende blev etableret, om udlån, som banken bevilgede, men som ikke blev etableret, og om udlån, som banken ikke ønskede at bevilge.

Finanstilsynet vurderede, at bankens kreditpolitik på området generelt var dækkende, og at bankens risikoanalyse og risikovillighed var på niveau med de andre bankers.

Bankens dokumentation af klassifikation af kunder efter risiko var mindre velunderbygget end nogle af de andre bankers. Finanstilsynet vurderede, at bankens klassifikation generelt var forsvarlig, men at banken undervurderede risikoen i enkelte sager.

 

Senest opdateret 22-11-2018