Påtale om for sen indberetning af ledende medarbejders transaktioner

19-11-2018

Finanstilsynets afgørelse af 12. november 2018 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 12. november 2018 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i første halvår af 2018. Den ledende medarbejders manglende indberetning skyldes, at man ikke har været opmærksom på at tildeling af warrants er en indberetningspligtig transaktion. Finanstilsynet vurderer, at en sådan fejl ikke er en undskyldelig omstændighed.

Senest opdateret 19-11-2018