Redegørelse om inspektion i Iftin Express v/ Said Mohamed Said Jama (hvidvaskområdet)

21-11-2018

Finanstilsynet var i november 2017 på inspektion i Iftin Express v/ Said Mohamed Said Jama. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskabsprocedurer, risikovurdering samt virksomhedens politik og procedurer på hvidvaskområdet.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Virksomheden har en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester i Danmark og gennemfører primært transaktioner til Somalia.

 

Pengeoverførselsvirksomhed vurderes generelt at have en betydelig risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering. Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme er høj.

 

Virksomheden får påbud om at udarbejde en risikovurdering, idet Finanstilsynet konstaterer, at virksomheden ikke har en sådan.

 

Desuden får virksomheden påbud om at udarbejde en hvidvaskpolitik og forretningsgange, der konkretiserer den virksomhed, som hvidvaskpolitikken afgrænser som den ønskede virksomhed.

 

Finanstilsynet har gennemgået en stikprøve, der dækker perioden 1. september 2016 til den 1. september 2017. På baggrund af stikprøven får virksomheden en påtale for ikke at have tilstrækkeligt kundekendskab. Påtalen er begrundet i Finanstilsynets observationer ved gennemgang af en udvalgt stikprøve.

 

Endvidere får virksomheden en påtale for ikke at have undersøgt objektivt mistænkelige transaktioner i samme periode. Påtalen er ligeledes begrundet i Finanstilsynets observationer ved gennemgang af en udvalgt stikprøve. Virksomhedens manglende undersøgelse kan have den konsekvens, at virksomheden ikke har underrettet mistænkelige transaktioner til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Af den grund får virksomheden også påbud om at gennemgå transaktioner i samme periode med henblik på at identificere eventuelle mistænkelige transaktioner og underrette disse til SØIK.

 

Senest opdateret 21-11-2018