Resumé af afgørelse om fremadrettet påbud til Gabriel Holding A/S vedr. årsrapporten for 2016/17

20-11-2018

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for Gabriel Holding A/S for 2016/17.

 

Gabriel Holding A/S har modtaget påbud om, at virksomheden fremadrettet for regnskabsåret 2017/18, skal aflægge redegørelse for samfundsansvar, redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og redegørelse for virksomhedsledelse på samme sprog som årsrapporten, hvilket for nuværende er dansk.

Gabriel Holding A/S har modtaget et påbud om, at links til den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse og til redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen der medtages i årsrapporten for 2017/18 og fremover, skal være korrekte.

Gabriel Holding A/S har modtaget et påbud om, at linket til den lovpligtige redegørelse for virksomhedens ledelse i årsrapporten for 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14 og 2012/13 skal tilrettes, så redegørelserne kan tilgås fra linket.

 

Senest opdateret 20-11-2018