Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrol 2017

27-03-2018

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen foretager regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter.

 

I 2017 udtog Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen 20 årsrapporter for 2016 og 10 delårsrapporter for 2017 til regnskabskontrol. Derudover gennemførte de to styrelser tre temaundersøgelser, som omfattede oplysninger om kommende standarder, finansielle instrumenter og alternative resultatmål. Erhvervsstyrelsen har henvendt sig til IFRS Interpretations Committee med en principiel problemstilling om kortfristede lån på kassekreditlignende vilkår, og endelig har Finanstilsynet taget stilling til en principiel problemstilling om den regnskabsmæssige behandling af modtaget formidlingsprovision.

 

Læs hele redegørelsen om Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens arbejde med regnskabskontrollen i 2017 her.


 

Senest opdateret 27-03-2018