Redegørelse om inspektion i GF Forsikring A/S

07-03-2018

Finanstilsynet var i maj 2017 på ordinær inspektion i GF Forsikring A/S.

Redegørelse om inspektion i GF Forsikring A/S

Finanstilsynet var i maj 2017 på ordinær inspektion i GF Forsikring A/S.

På inspektionen blev de væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, outsourcing, genforsikring, hensættelser, investeringsområdet, registrerede aktiver, solvensopgørelse, kapitalgrundlag, kapitalplan, kapitalnødplan, bestyrelsens arbejde, ledelsessystemet og nøglefunktionerne.

Sammenfatning og risikovurdering

GF Forsikring A/S har historisk udelukkende tegnet privatforsikringer i hele Danmark. Fra juni 2017 er selskabet begyndt at tegne forsikringer til mindre erhvervsvirksomheder. Erhvervsforsikringerne omfatter ikke arbejdsskadeforsikringer.

Ved gennemgang af aktuarfunktionens arbejde konstaterede Finanstilsynet, at aktuarfunktionen ikke sammenlignede bedste skøn med de hidtidige erfaringer i aktuarfunktionens vurdering af erstatningshensættelserne. Selskabet fik påbud om at foretage denne sammenligning.  

Finanstilsynet gennemgik selskabets beregning af solvenskapitalkravet. Selskabet opgør solvenskapitalkravet ved brug af standardformlen, og Finanstilsynet fandt, at selskabet ikke havde opgjort kapitalkravet relateret til sundhedskatastrofer og motorforsikringsrisici korrekt. Selskabet fik påbud om at beregne solvenskapitalkravet korrekt. 

Selskabet havde en solvensdækning på 230 pct. ved udgangen af første halvår 2017. 
 

Senest opdateret 07-03-2018