Redegørelse om opfølgningsundersøgelse i Danske Bank A/S (hvidvaskområdet)

08-03-2018

Finanstilsynet var i oktober 2017 på opfølgningsundersøgelse i Danske Bank. Formålet med undersøgelsen var at vurdere bankens efterlevelse af Finanstilsynets påbud på hvidvaskområdet fra marts 2016.

 

Indledning

I marts 2016 fik banken bl.a. påbud om at gennemføre tilstrækkelige vurderinger af risikoen for, at de enkelte forretningsområder kan misbruges til hvidvask og terrorfinansiering, og om at sikre tilstrækkeligt kundekendskab i forhold til virksomhedskunder, som af banken er klassificeret med en relativ høj risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

 

Derudover fik banken påbud om at sikre, at banken i forbindelse med etablering af korrespondentbankforbindelser er i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger om korrespondentbankforbindelsen, og at disse oplysninger skal indgå i beslutningsgrundlaget, når banken skal træffe beslutning om, hvorvidt en korrespondentbankforbindelse skal etableres. Endelig fik banken påbud om at sikre tilstrækkelig overvågning af transaktioner, som udføres via korrespondentbankforbindelser.

 

Banken fik desuden i 2016 en påtale for ikke rettidigt at have identificeret hvidvaskrisici i bankens filial i Estland. Opfølgning på denne påtale var ikke en del af denne undersøgelse.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Ved undersøgelsen konstaterede Finanstilsynet, at banken har efterlevet samtlige påbud, på nær det aspekt af påbuddet vedrørende etablering af korrespondentbanker, som relaterede sig til sikring af, at de af banken indhentede oplysninger indgår tilstrækkeligt i beslutningsgrundlaget for bankens ledelse.

 

Finanstilsynet har noteret sig, at banken efter opfølgningsundersøgelsen har iværksat tiltag for at sikre, at bankens ledelse tilstrækkeligt tydeligt bliver præsenteret for risikoen forbundet med etableringen af en korrespondentbankforbindelse.

 

Senest opdateret 08-03-2018